Retigo s.r.o.

Polityka ochrony prywatności

Firma RETIGO s. r. o. chroni otrzymane dane osobowe zgodnie z przepisami Republiki Czeskiej i Unii Europejskiej (GDPR).

Ochrona danych osobowych

Wchodząc na stronę internetową firmy RETIGO s. r. o., korzystają z niej i/lub podając swoje dane osobowe użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w myśl ustawy nr 101/2000 Sb, o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 w myśl Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (GDPR), w celu przeprowadzenia rejestracji, realizacji zamówienia, zapytania lub innej usługi, świadczonej na tej stronie internetowej. Zgody udziela się na okres do jej odwołania. Administrator strony internetowej postępuje w pełni zgodnie z przepisami prawa, a dane osobowe podane przez użytkownika zostaną zabezpieczone zgodnie z ustawą i wykorzystane wyłącznie do realizacji transakcji i ulepszania świadczonych usług lub w przypadkach, gdy przepisy prawa nakładają taki obowiązek lub umożliwiają to administratorowi.

Danych osobowych użytkownika administrator w żadnym przypadku nie udostępni w żadnej postaci osobie trzeciej. Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w celu dokonania rejestracji, realizacji zamówienia, zapytania lub innej usługi i służą również do prowadzenia niezbędnych operacji księgowych, sporządzenia dokumentu sprzedaży, identyfikacji płatności przelewem dokonanej przez użytkownika lub do prawidłowej dostawy towary.

Jeżeli użytkownik skorzysta ze swojego prawa i pisemnie zabroni prowadzenia zbioru jego danych osobowych (gdpr@retigo.cz), administrator strony internetowej usunie takie dane ze swojej bazy danych w koniecznie niezbędnym zakresie.

Zasady ochrony danych osobowych do pobrania tutaj.