Retigo s.r.o.

Ochrona danych osobowych

Firma RETIGO s. r. o. chroni otrzymane dane osobowe zgodnie z przepisami Republiki Czeskiej i Unii Europejskiej (GDPR).


Firma RETIGO s. r. o., administrator danych osobowych, oświadcza, że gromadzi i przetwarza dane osobowe oraz dysponuje nimi zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (GDPR), obowiązującym od 25.05.2018.

Zasady ochrony danych osobowych są dostępne do pobrania tutaj.

Jeżeli korzystasz ze swojego prawa NIEWYRAŻENIA ZGODY na przetwarzanie zbioru swoich danych osobowych zgodnie z powyższymi zasadami, wyślij nam wiadomość z tematem "Nie zgadzam się" na e-mail gdpr@retigo.cz.

Administrator danych osobowych usunie Twoje dane z bazy danych w koniecznie niezbędnym zakresie.